Vaatteidemme tekijät, osa 9

Tällä kertaa Vaatteidemme tekijät –juttusarjassamme on esittelyvuorossa monipuolinen Helmi. Hän työskentelee Pirkkalassa muun muassa usean verkkokaupan parissa ja vastaa Aarrelabel-merkin verkkokaupan asiakaspalvelusta.

Nimi
Helmi Pennanen

Millainen on opinto- tai urapolkusi? Mitä olet opiskellut ja millaisia töitä olet tehnyt aiemmin?
Olen valmistunut keväällä 2017 Lahden Ammattikorkeakoulusta Materiaalitekniikan insinööriksi, tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelmasta. Ennen tekstiilialalle työllistymistä työskentelin useamman vuoden ravintola- ja kaupan alalla.

Mistä kuulit Black Modasta – miten tulit hakeutuneeksi tänne? Milloin aloitit työsi Black Modassa?
Aloitin ammattikorkeakoulututkintooni kuuluvan 6 kk harjoittelun Black Modalla elokuussa 2016. Monipuoliset ja mielenkiintoiset työtehtävät veivät mennessään ja jatkoin suoraan harjoittelusta kokoaikaisena työntekijänä. Päädyin suorittamaan opinnot loppuun töiden ohella.

Black Moda valikoitui harjoittelupaikaksi onnekkaan sattuman kautta – etsin harjoittelupaikkaa Tampereen alueelta ja törmäsin Black Modaan sitä kautta, mutta en ollut kuullut yrityksestä aiemmin. Haastattelussa kuulemani lisätiedot saivat minut entisestään kiinnostumaan yrityksestä, silloin verkkosivuilla ei ollut yhtä laajasti tietoa kuin tätä nykyä!

Mikä on työnimikkeesi ja pääasialliset työtehtäväsi ja vastuualueesi Black Modassa tällä hetkellä?
Työskentelen myyntisihteerin työnimikkeen alla ja vastuulleni kuuluu Aarrelabel-merkin yritys- ja kuluttajaverkkokauppoihin liittyvä kehitystyö, asiakaspalvelu, myyntikampanjat ja verkkokauppatuotteiden sisällöntuotto ja ylläpitotyö. Myyn ja markkinoin myös Aarrelabelin uudet mallistot yritysasiakkaille sekä vastaan merkin tuotantotilauksista.Olen myös ollut mukana useissa kehitysprojekteissa Black Modan muihin verkkokauppoihin ja asiakaspalveluun liittyen, koordinoin Aarrelabelin myynti- ja pop up -tapahtumia sekä teen tiivistä yhteistyötä varastohenkilöstön kanssa.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi? Mitä töitä teet ja kenen kaikkien kanssa teet yhteistyötä?
Työpäivät vaihtelevat paljon sesongin mukaan, sillä työni on hyvin sidoksissa mallistojen aikatauluun. Alkukevät ja -syksy ovat kiireisiä aikoja, sillä kauden uutuusmallistot lanseerataan kuluttajaverkkokaupassa, mutta samaan aikaan myyn ennakkoon seuraavan sesongin mallistoja yritysverkkokaupan puolella ja laitan tuotantotilauksia eteenpäin. Työni sisältää tällöin esimerkiksi tuotteiden ja tuotetekstien tekemistä verkkokauppaan, asiakkaiden kontaktointia sekä tilausten ja toimitusten koordinointia.

Tuotantojen ja yritysmyynnin osalta tilanne hieman rauhoittuu kesällä ja talvella, mutta näihin aikoihin sijoittuu usein kausittaiset alennusmyynnit ja pop-upit, jotka taas lisäävät töitä kuluttajaverkkokaupan puolella. Luon myyntikampanjat verkkokauppaan, koordinoin mahdollisten myyntitapahtumien toimitukset ja mietin valikoimat. Olen tiiviisti yhteydessä varaston kanssa ja huolehdin mahdollisista ongelmatilanteista, asiakaspalautuksista sekä toimitan yritysasiakkaiden tilaukset pakkaukseen ja laskutukseen.

Teen päivittäin yhteistyötä samaa brändiä hoitavien tiimiläisten kanssa, jotka vastaavat esimerkiksi mallistojen kuvauksista, kuluttajamarkkinoinnista ja tuotekehityksestä. Onnistuneet mallistot ja kampanjat ovat usean ihmisen työpanoksen summa. Sesongeista riippumattomia työtehtäviä ovat asiakaspalveluviesteihin ja -puheluihin vastaaminen, verkkokaupan ylläpitävät työt sekä kulloinkin käynnissä oleviin kehitysprojekteihin liittyvät työt.

Mikä motivoi sinua työssäsi ja mikä puolestaan on haastavinta työssäsi?
Kehitysprojektit verkkokaupan ja asiakasrajapinnan digitalisoinnin puolella ovat tuoneet monia onnistumisen kokemuksia ja innostavat arjessa. Koen saavani toteuttaa itseäni työssäni ja uusien asioiden oppiminen sekä jatkuva kehittyminen ovat itselleni tärkeitä arvoja ja lisäävät motivaatiota. Myös asiakkailta tullut postiviinen palaute lämmittää aina mieltä.Tasapainottelu tekstiilialalle tyypillisen mallistotyöskentelyn kanssa tuo välillä haasteita; pitäisi muistaa pysähtyä iloitsemaan onnistuneesta kampanjasta tai mallistosta, vaikka seuraavat viisi ovat jo työn alla!

Miten ala on muuttunut työurasi aikana?
Varsinkin korona-aikana verkkokaupan merkitys myyntikanavana on kasvanut valtavasti. Mielestäni myös b2b myynti kehittyy ja lähenee kuluttajamyyntiä, tilaukset tehdään mieluusti yritysverkkokaupan kautta, sillä se on helppoa ja joustavaa 24/7. Perinteisten toimijoiden rinnalle on syntynyt uudenlaisia toimivia konsepteja, kuten pop-upit, vaatelainaamot ja vastuullisten vaatteiden erikoisliikkeet.Ilokseni olen myös huomannut kuinka vastuullisesti valmistetut vaatteet ja kotimaiset brändit kiinnostavat kuluttajia yhä enenevässä määrin!

Mitkä ovat tärkeimmät työssäsi oppimat asiat?
Opettelen työssäni uusia asioita jatkuvasti, joten on hankala nostaa esiin tiettyjä asioita, mutta töiden aikatauluttaminen ja paineen alla priorisointi, tiimityötaidot sekä itsenäisen otteen omaan työhön koen tärkeiksi asioiksi. Olen myös oman kiinnostuksen mukaan sukeltanut verkkokauppojen maailmaan ja uskon, että tästä osaamisesta on paljon hyötyä tulevaisuuden tekstiilialalla.

Mitkä ovat mielestäsi Black Moda Oy:n kilpailuvaltit?
Black Modan toiminta on hyvin joustavaa ja asiakaslähtöistä. Tarjoamamme palvelu ja tuotteet ovat korkealaatuisia ja olemme luotettava, pitkän tähtäimen yhteistyökumppani. Olemme halukkaita auttamaan ja kehittymään asiakkaidemme rinnalla. Työntekijät saavat itse vaikuttaa työnkuvaansa mielenkiinnonkohteidensa mukaan ja kaikkien ideoita kuunnellaan, jonka takia meillä on monenlaisia oman alueensa huippuosaajia!

Mistä unelmoit?
Toivon, että suomalaiset suosivat yhä enemmän kotimaisia vastuullisia vaatemerkkejä ja sen seurauksena myös Suomen tekstiiliala kasvaa ja kehittyy. Saamme toivottavasti monia hienoja uusia brändejä ja osaajia alalle.

Millaiset terveiset haluat lähettää tuotantoasiakkaille tai jälleenmyyjille?
Haluan kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyöstä, pidän yhteistyökumppaneitamme suuressa arvossa!

Millaiset terveiset haluat lähettää kuluttajille?
Kiitos kaikille uusille ja vanhoille Aarre-faneille! Saan viikoittain ihania viestejä asiakkailta, jotka piristävät työpäivääni joka kerta. Kaikki täällä teemme parhaamme, jotta te olisitte tyytyväisiä tuotteisiimme sekä palveluumme.

Millaiset terveiset haluat lähettää tekstiili- ja vaatealalle suuntautuvalle nuorelle?
Tekstiilialan koulutustarjontaa löytyy Suomesta tällä hetkellä jonkin verran, mutta alalle tarvitaan myös paljon osaajia verkkokaupan ja kaupallisen alan puolelta. Kannattaa rohkeasti seurata omia kiinnostuksen kohteita, koulutusreitti tekstiilialalle voi olla hyvin monen näköinen!