Tekstiili- ja vaateteollisuus elää murroksessa.

Kuluttajat ovat yhä enemmän tietoisia alan kääntöpuolesta, ihmisoikeuksien loukkauksista sekä siitä, miten paljon tämä teollisuuden ala ympäristöä kuormittaa. Omat valinnat mietityttävät ja esimerkiksi T-paidan alkuperän selvittäminen voi osoittautua käytännössä mahdottomaksi. Fast fashion is so last season. Siksi vaatteiden ja alalla työskentelevien ihmisten arvostuksen tulee kasvaa. Siksi haluamme kertoa lisää tuotannostamme, vastuullisuudesta sekä työntekijöidemme työoloista. Vastuullisuus ei voi olla pelkkää puhetta ja kauniita sanoja, vaan todellisia tekoja.

Vuosittain tehtävän vastuullisuusraportointimme tavoitteena on parantaa tuotantoasiakkaittemme, kuluttajiemme ja yhteistyökumppaneidemme sekä sidosryhmien ymmärrystä toiminnastamme ja työstämme vastuullisen tekstiilituotannon hyväksi. Raportoinnissa kerromme työssä havaituista haasteista, onnistumisista kuin epäonnistumisistakin. Vastuullisuuden totetutumisesta keskustellaan jatkuvasti päivittäisessä työssämme.

Yritysvastuumme koostuu taloudellisesti vastuullisesta liiketoiminnasta, terveestä yrityskulttuurista ja henkilöstön hyvinvoinnista, omasta ompelimosta, yhteistyökumppaneista ja materiaaleista.

Vastuullisuus-osiossamme esitetyt luvut ovat vain pieni osa asioista joita olemme raportissamme avanneet. Vastuullisuusraportissamme kerromme lisää tavotteistamme seuraaville vuosille sekä avaamme lisää lukuja tuotannomme takana. Mikäli kiinnostuit ja haluat lukea lisää vastuullisuudestamme, tutustu koko raporttiin.

Oma ompelimo Black Moda Portugal

Black Moda Portugal on perheyrityksemme, jonka omistavat sisarukset Riikka Oliveira ja Marko Keski-Vähälä. Oma tuotanto Portugalissa luo pohjan nopeaan reagointiin ja joustavaan toimintaan asiakaspalvelun ja tuotannon välille.

Portugali on EU-maa, jota ei luokitella riskimaaksi.

Portugalissa työelämää säädellään lailla ja viranomaiset myös valvovat lakien noudattamista. Portugali on ratifioinut ILOn (International Labour Organization) eli Kansainvälisen työjärjestön perussopimukset. ILOn periaatteiden mukaan kaikilla sen jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa pakkotyö, lapsityö ja syrjintä sekä taata yhdistymisvapaus.

Black Moda Portugal on Portugalin tekstiiliteollisuuden liiton jäsen. Kaikki työsopimukset ovat työehtosopimuksen mukaisia. Yritys maksaa henkilöstölle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, joka on korkeampi kuin valtion asettama minimipalkka.

TALOUS

710 491

Valmistetut kappaleet

535 944

Palkkakulut yhteensä

€ 2 764 590

Liikevaihto

HENKILÖSTÖ

64
henkilöä
70 h
KOULUTUSTA

Koulutus on liittynyt PROTEXTILiin, uuteen tuotannon toiminnanohjausjärjestelmätyökaluun.

Henkilöstölle tehtiin 1 tyytyväisyyskysely.

Työtapaturmia 2.

YMPÄRISTÖ

92 422 kWh

Sähkö

59 051 kg

Tekstiilijäte

58,6 tonnia

CO2

Yhdessä Black Moda Oy ja Black Moda Portugal työllistävät 83 henkilöä.

Black Moda Portugalin kaikki työntekijät saavat palkan lisäksi 10 €/ kk täsmällisyyslisää, lomarahat ja ruokalisät. Lisäksi ompelijat saavat kannustinlisää, joka voi olla maksimissaan 60 €/ kk.

Portugalissa on työaikalaki.

Oma ompelimomme noudattaa Portugalin viranomaisten antamia velvoitteita koskien työaikalakeja, lomia ja äitiys- ja vanhempainvapaata. Mahdollisista ylitöistä sovitaan yhdessä työntekijän kanssa ja tehdyistä ylitöistä maksetaan ylityökorvaus.

Lisää ompelimoamme koskevia lukuja, tavoitteita ja tietoja voit lukea raportistamme.

Materiaalit ja raaka-aineet

Laadukkaiden ja sertifioitujen materiaalien käyttö tuotannossa on avain laadukkaalle lopputuotteelle, jonka hankkiminen on taloudellisesti, ekologisesti ja emotionaalisesti kannattava ratkaisu.

Orgaaninen puuvilla on eniten käyttämämme raaka-aine. Orgaanisen puuvillan viljelyssä ei ole käytetty lannoitteita. Kaikki trikootuotantoihimme hankittu orgaaninen puuvilla vuonna 2020 oli GOTS-sertifioitua.  Sen lisäksi kaikki Armacon meille toimittama puuvilla on BCI puuvillaa.


Standardi rajoittaa tiettyjen haitta-aineiksi katsottavien tekstiilikemikaalien käyttöä. Riippumattomien tutkimuslaitosten myöntämä sertifikaatti takaa, että tuotteessa ei ole haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.

GOTS määrittelee korkeatasoiset ympäristökriteerit kattaen koko orgaanisen tekstiilituotantoketjun pellolta valmiiksi tuotteeksi ja edellyttää sosiaalisten kriteerien noudattamista.

Better Cotton Initiative (BCI) on globaali voittoa tavoittelematon organisaatio ja suurin puuvillan kestävyysohjelma maailmassa. BCI: n tarkoituksena on tehdä maailmanlaajuisesta puuvillantuotannosta parempaa sitä tuottaville ihmisille, ympäristölle, jossa se kasvaa ja paremmalle alan tulevaisuudelle.

210 862 kg

Vuonna 2020 valmistettu neulosmäärä trikootuotteisiin.

67,3 %

Trikooneuloksistamme sisälsi GOTS sertifioitua puuvillaa.

844 kg

Neuloksia joissa mukana kierrätyskuituja.

Tekstiili- ja vaatetusala on tullut siihen pisteeseen, että puuvillalle on löydettävä korvaavia materiaaleja ja tekstiilijätteille toimivia kierrätysprosesseja. Puuvillan viljely vaatii paljon vettä, lannoitteita ja torjunta-aineita. Black Modassa investoimme paljon aikaa uusienratkaisujen löytämiseen tuotannossamme. Voit lukea niistä lisää raportissamme. Kerromme ajankohtaisista aiheista materiaaleihin liittyen blogissamme.